ประกาศ
จ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     

 

 


 

**ประกาศ**

ร้านสหกรณ์ กรุงเทพ จำกัด
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันที่ 21 ก.พ.2564
เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป

 

*** หาซื้อสินค้าโอทอปได้แล้วที่ ร้านสหกรณ์ กรุงเทพ จำกัด ทุกสาขา ***

Copyright © 2007 Bangkokco-op.com All rights reserved.
183 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ 0-2424-2845-6 , 0-2882-4960-3   โทรสาร 0-2424-2845-6 , 0-2882-4960-3