ร้านสหกรณ์ กรุงเทพ จำกัด
THE KRUNGDEB CO-OPRATIVE STORE LTD.
 
 

สำนักงานใหญ่และสาขาพระปิ่นเกล้า
183 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ 0-2424-2845-6 , 0-2882-4960-3
โทรสาร 0-2424-2845-6 , 0-2882-4960-3

   
 

สาขาบางลำพ
156 ถนนจักรพงษ์ แขวงตลาดยอด
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2281-8228 , 0-2282-2489
โทรสาร 0-2281-8228

   
 

สาขาเอกมัย
1239 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัตนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2392-6487 , 0-2392-6488 , 0-2391-0583
โทรสาร 0-2392-6487 , 0-2392-6488

   

สาขาลาดหญ้า
308 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ 0-2437-0224 , 0-2434-0225 , 0-2437-0226
โทรสาร 0-2437-0226

   

Copyright © 2007 Bangkokco-op.com All rights reserved.
183 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ 0-2424-2845-6 , 0-2882-4960-3   โทรสาร 0-2424-2845-6 , 0-2882-4960-3