Untitled Document
 
Untitled Document
Untitled Document
  เครื่องสังฆทาน
  กระเช้าของขวัญ
  อัญมณีเครื่องประดับ
  อาหารสุนัข-แมว
  สินค้าอื่นๆ
 
Welcome to KRUNGDEB CO-OPERATIVE STORE ...
ประวัติการจัดตั้งร้านสหกรณ์ร้านแรก
โดย นายทนุ สาตราภัย Dme.Sc.Pol
 

     เป็นที่รับรองกันว่าร้านสหกรณ์ร้านแรกของโลก คือ ร้านสหกรณ์ของผู้นำชาวเมืองรอชเดล ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ.1844 ประวัติการจัดตั้งร้านสหกรณ์นี้ เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก เพราะเป็นบทเรียนอันแสดงให้เห็นว่า ความพร้อมเพรียง ความพยายาม และความซื่อสัตย์ อาจนำมาซึ่งความสำเร็จอันใหญ่หลวงได้
ในปี ค.ศ. 1843 ที่เมืองรอชเดล ประเทศอังกฤษ มีกรรมกรพวกหนึ่ง ซึ่งส่วนมากเป็นช่างทอผ้า ได้รับความเดือดร้อนอย่างสาหัส

เนื่องจากได้รับค่าจ้างต่ำมาก จนกระทั่งไม่เพียงพอแก่การยังชีพ ได้เคยขอร้องให้นายจ้างเพิ่มค่าจ้างให้ แต่ก็ไม่สมประสงค์ กรรมกรเหล่านี้ได้เคยคิดจะปลีกตัวออกจากโรงงานของนายจ้าง และจะจัดตั้งโรงงานของตนเองขึ้นในทำนองสหกรณ์ผู้ประดิษฐ์ แต่ในไม่ช้าก็ต้องเลิกล้มความตั้งใจนี้ เพราะเห็นว่าไม่มีวันสำเร็จได้ เขาเป็นผู้ยากจน จะพยายามสะสมเงินกันเป็นเวลานานสักเท่าใด ก็คงไม่สามารถรวบรวมเงินทุนไว้อย่างเพียงพอได้ เพราะการประกอบงานประดิษฐกรรม เป็นงานที่ต้องการเงินทุนมาก
     ร้านสหกรณ์ของผู้นำชาวเมืองรอชเดล 28 คนนี้ ได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ค.ศ.1544 ภายในนามว่า “สมาคมของผู้นำอันเที่ยงธรรมแห่งเมืองรอชเดล” (The Rochdale Society of Equitable Pioneers) ซึ่งมีหลักการดังนี้

     1. ขายของโดยอนุโลมตามราคาท้องตลาด
     2. ขายแต่สินค้าที่มีคุณภาพดี ไม่ปลอมแปลง และใช้เครื่องชั่งตวงวัดที่เที่ยงตรง
     3. ให้ผู้ซื้อชำระเงินสด
     4. ขายของแก่บุคคลภายนอกได้
     5. ให้รับสมาชิกใหม่โดยไม่จำกัดจำนวน
     6. ให้ใบหุ้นได้ดอกเบี้ยในอัตราตายตัวและค่อนข้างต่ำ
     7. ให้เฉลี่ยเงินกำไรให้แก่สมาชิกตามส่วนแห่งการซื้อ
     8. สมาชิกมีสิทธิเท่ากันในการออกเสียงคือคนละเสียง ทั้งนี้โดยไม่คำนึงถึงฐานะ เพศ และจำนวนหุ้น

     เมื่อปี 2486 เป็นปีที่ครบรอบร้อยปีของร้านสหกรณ์แห่งเมืองรอชเดล อัลบิน โยฮันสัน (Albin Johansson) ประธานกรรมการสมาคมสหกรณ์แห่งเมืองรอชเดลแห่งประเทศสวีเดน (Kooperativa Forbundet) ได้ขอร้องให้นักสหกรณ์ทั่วโลกทำการฉลองรอบร้อยปีให้สมเกียรติ ขอให้นักสหกรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักสหกรณ์รุ่นเยาว์เดินทางไปยังเมืองรอชเดล เป็นการไปเยี่ยมและให้เกียรติแก่สถานที่ ซึ่งเคยเป็นที่ต้องของร้านสหกรณ์ร้านแรก (ตั้งแต่ปี ค.ศ.1925) สถานที่นี้ได้ถูกดัดแปลงให้เป็นพิพิธภัณฑ์การสหกรณ์) และทั้งขอให้นักสหกรณ์ทั้งหลาย ช่วยกันจัดสร้างอนุสาวรีย์ให้แก่ผู้นำแห่งเมืองรอชเดล ให้เป็นการสมกับคุณความดีที่ผู้นำ ได้ทำให้แก่โลก
   
Copyright © 2007 Bangkokco-op.com All rights reserved.
183 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ 0-2424-2845-6 , 0-2882-4960-3   โทรสาร 0-2424-2845-6 , 0-2882-4960-3