Untitled Document
 
Untitled Document
Untitled Document
  เครื่องสังฆทาน
  กระเช้าของขวัญ
  อัญมณีเครื่องประดับ
  อาหารสุนัข-แมว
  สินค้าอื่นๆ
 
Welcome to KRUNGDEB CO-OPERATIVE STORE ...

ประวัติการจัดตั้งร้านสหกรณ์ร้านแรก
โดย นายทนุ สาตราภัย Dme.Sc.Pol.
 

     เป็นที่รับรองกันว่าร้านสหกรณ์ร้านแรกของโลก คือ ร้านสหกรณ์ของผู้นำชาวเมืองรอชเดล ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ.1844 ประวัติการจัดตั้งร้านสหกรณ์นี้ เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก เพราะเป็นบทเรียนอันแสดงให้เห็นว่า ความพร้อมเพรียง ความพยายาม และความซื่อสัตย์ อาจนำมาซึ่งความสำเร็จอันใหญ่หลวงได้
     ในปี ค.ศ. 1843 ที่เมืองรอชเดล ประเทศอังกฤษ มีกรรมกรพวกหนึ่ง ซึ่งส่วนมากเป็นช่างทอผ้า ได้รับความเดือดร้อนอย่างสาหัส เนื่องจากได้รับค่าจ้างต่ำมาก จนกระทั่งไม่เพียงพอแก่การยังชีพ ได้เคยขอร้องให้นายจ้างเพิ่มค่าจ้างให้ แต่ก็ไม่สมประสงค์ กรรมกรเหล่านี้ได้เคยคิดจะปลีกตัวออกจากโรงงานของนายจ้าง และจะจัดตั้งโรงงานของตนเองขึ้นในทำนองสหกรณ์ผู้ประดิษฐ์ แต่ในไม่ช้าก็ต้องเลิกล้มความตั้งใจนี้... รายละเอียด
 
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2007 Bangkokco-op.com All rights reserved.
183 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ 0-2424-2845-6 , 0-2882-4960-3   โทรสาร 0-2424-2845-6 , 0-2882-4960-3